بایگانی دسته‌ها: تصاویر گرافیکی

Pray

Pray!

Pray!

God! Solace my broken heart… Please!

Advertisements

یادمان نرود

یادمان نرود...

یادمان نرود...


برای چارشنبه سوری 90

چهارشنبه سوری
امشب تو شهر چراغونه
خونه ديبا داغونه
مردم ده مهمون مان
با دامب و دومب به شهر ميان
داريه و دمبك مي زنن
مي رقصن و مي رقصونن
غنچه خندون مي ريزن
نقل بيابون مي ريزن
هاي مي كشن
هوي مي كشن
» – شهر جاي ما شد
عيد مردماس، ديب گله داره
دنيا مال ماس، ديب گله داره
سفيدي پادشاس، ديب گله داره
سياهي رو سياس، ديب گله داره

(برای چارشنبه سوری 1390)

گریه

Cry

Cry

اي کاش کافه ها اتاق گريه داشت چون جايي نيست حتي که بلند گريه کني.


م ا – ه ن ا و ی د – ن م

تجربه نشان داده آنچه نابود شدنی است تویی، و آنچه تا ابد خواهد بود، دنیاییست که توسط خرد ساخته شده.

همیشه به چیزی فکر میکنم که مرا هیچ سودی از آن نیست. افکار مسخره داشتن برایم به قدر دیوانگی هایی که در خنده یک ناشناس میبینم خوشایند است. من چاکر لحظه های خوشی هستم که که چشمانم را میبندم و خوشی و خنکی زمان را حس میکنم و سفید میشوم.. و صدای پژواک دار خودم را میشنوم… چه حالی… ولی حیف که تهش دقایق گهِ سرگیجگی است… هشیار نه! دوست دارم که همیشه بی هوش باشم، و خیالاتی و تهی از خرد.
این کوته فکران عقل محور نمیدانند دنیای سفید و لخت دیوانگی چه دنیای قشنگیست… لباس عقل را در بیاور که ثانیه هایت صرف ساختن چیزی نشود که تو را هیچ سودی از آن نیست.
پی نوشت: زور نزن زجر مکش، این پنجره هم باز شدنی نیست


Jump Down

I want to jump down. I’m tired of this height… i wanna back to the ground, where i’m belonging to. let’s jump without thinking twice.
after this moment, every thing will be alright. eternal peace is waiting for us. let’s do it…
I call this: THE CALM, AFTER STORM.

Jump Down

Jump Down - ©2010, whitesilence.wordpress.com


1389

1398 خورشیدی

گر تو سبزی سبزم

سال نو امسال زیاد ملموس نیست، هوا سرد نشد، انگار در پاییز همه فرو رفتیم. هوا خیلی گرم و افکار خیلی سرده.
ولی گور پدر هر چی فکر سنگی و متحجره، من نسبت به امسال احساس خوبی دارم.

(از آقا مسعود به خاطر شعر زیبایی که برام فرستاد تشکر میکنم)